Przetwarzanie danych osobowych przez
A.P.Ostoja Biuro Obrotu Nieruchomościami

Szanowni Państwo!

W trakcie korzystania z naszej strony internetowej lub w trakcie podpisywania umów pośrednictwa będą Państwo poproszeni o podanie niektórych, niezbędnych danych osobowych w celu prawidłowego realizowania naszych usług.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: A.P.Ostoja Aneta Samborska, Plac Legionów 12 lok.4, 50-045 Wrocław,
NIP 814 152 77 42, REGON 020480881,  tel. +48 71 783-00-83.

Przetwarzanie danych:

Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zawartych umów pośrednictwa, będą przechowywane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz prawnych oraz m.in.:

  • w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu naszego i naszych partnerów (art. 6 ust.1f RODO); za Państwa zgodą,
  • w celu umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości na adres e-mail, lub za pośrednictwem. lub sms – na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO).
  • w celu wysyłania i prezentacji ofert w zakresie obrotu nieruchomościami.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:

Pana/Pani dane osobowe nie zostaną ujawnione innym podmiotom.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO może również dotyczyć:

  • dochodzenia roszczeń,
  • ochrony czy bezpieczeństwa klientów biura.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy i świadczenia usługi.